وی افزود: حوزه ی جوانان اداره کل به عنوان دبیر خانه این ستاد انتظار اقدامات عملی و موثر تری از دستگاه ها را داراست  و مصوبات را برحسب نیاز واقعی جوانان مصوب و پیگیری خواهد کرد.

لازم به ذکر است که درسال ۱۴۰۰این دومین کمیته حوزه جوانان است که به طور منظم با رعایت پروتکل های بهداشتی درراستای حل مشکلات جوانان برگزار می‌شود.