⁦ وی افزود : اگر درشهرستانی شاهد برگزاری مسابقه باشیم با رییس آن شهرستان و هیات مربوطه برخورد قانونی می شود.

سرپرست ورزش و جوانان لرستان تاکید کرد : در هفته تربیت بدنی دستگاه ورزش و جوانان به صورت محدود در چند رشته خاص که شرایط برگزاری آنها در فضای باز وجود داشت با کسب مجوز از دستگاه های ذیربط و رعایت پرتکل های بهداشتی مسابقاتی نمادین را برگزار کرد که از امروز  تمامی مسابقات اتی تا اطلاع ثانوی لغو خواهند شد.