وی در این جلسه که با حضور فرهاد دیناروند معاون امورجوانان اداره کل و اعضای مجمع جوانان استان برگزارشده بود، اظهارکرد: باتوجه با بیانات مقام معظم رهبری مبنی بربه کارگیری توانایی همه دستگاه های اجرایی درمبارزه با ویروس کرونا  این رزمایش یک اقدام  جهادی در جهت مبارزه با کرونا بوده و دراین‌راستا نیز سهمی هم‌ برای دستگاه ورزش وجوانان در نظرگرفته شده است .

اهدا پک به ۵۰۰۰ خانوار

علی کریمی  با اشاره به برنامه های مدنظر این رزمایش در لرستان ،  افزودبه  حدود ۵هزار خانوار در لرستان  پک هایی اهدامی شود که  البته سهم ۵هزارخانوار تعیین شده یک ظرفیت است ولی باید تلاش کرد تا در این رزمایش حتی ۱۰ هزار و بیشتر را هم پوشش داد.

کریمی بابیان اینکه این رزمایش درچند حوزه  انجام می گیرد، تصریح کرد: محوریت این رزمایش  باسازمانهای مردم نهاد جوانان و اموراتی است که توسط معاونت جوانان انجام می گیرد .

مدیرکل ورزش وجوانان لرستان باتاکید برلزوم استفاده از همه ظرفیت ها در این رزمایش ، خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت  همه حوزه ها مانند حوزه ورزش ،خیرین وفعالیت های بسیج ورزشکاران استفاده شود.

تاکید بر استفاده از ظرفیت هیاتهای ورزشی

کریمی بابیان اینکه مجمع جوانان در بحث رزمایش از ظرفیت های ورزشی نیز استفاده کند و ورزشکاران را هم درکنار خودداشته باشد، تاکیدکرد: هیئت های استانی  خودظرفیت هستند و لازم است که امورات ورزشی دراین زمینه  هم در قالب جوانان انجام بگیرد.

کریمی بابیان اینکه در این ایام دوماهه شیوع کرونا اقدامات خوبی درجهت مبارزه با این ویروس درسطح استان   صورت گرفت، یادآورشد:  پیگیری های خوبی  توسط جوانان لرستانی  دراین‌زمینه  انجام گرفت که جای تقدیردارد .

او  بااشاره به بحث سازماندهی کردن اقدامات جوانان  مبنی بر شعار  همت جوانانه وکمک مومنانه  توسط رهبرمعظم انقلاب بر لزوم استفاده هرجه بیشتر از ظرفیت جوانان در مبارزه با شیوع کروناویروس تاکیدکرد وگفت:  جوانان درهمه رویدادها وچالش ها پای کاربوده وباحضورفعال خود همیشه کمک های قابل توجهی  درحل مشکلات داشته اند و الان نیز در این شرایط که با ویروس کرونا ایجادشده به طورفعال  پای کار هستند .

کریمی بیان کرد: سمن های حوزه جوانان  استان باید بابرنامه ریزی خود فعالیت هایشان  را درخصوص مبارزه با کرونا سازماندهی کنند .

ظرفیت  های خوب سمن های حوزه جوانان

او با اشاره به  ظرفیت  های خوب سمن های حوزه جوانان ، ادامه داد: چند ظرفیت درسازمانهای مردم نهاد وجوددارد که  سمن ها باید به آن توجه بیشتری داشته وبه این سمت وسو حرکت کنند.

کریمی با اشاره به اقدامات مجمع جوانان استان در بحث مبارزه با ویروس کرونا ،‌عنوان کرد:برنامه ریزی های مجمع جوانان استان  باید به گونه ایی باشد تااقدامات ۲۸ سمن استان براساس پروتکل تعریف شده  برای سایر سمن های استان الگو شود.

مدیرکل ورزش وجوانان لرستان بابیان اینکه مصوبات جلسات رزمایش به سمع ونظر مجمع می رسدومجمع باید از مصوبات رزمایش  اطلاع داشته باشند، گفت:لازم است تا هرهفته اقدامات مجمع گزارش داده  شود .

بخش اعظم کمک ها سهم جوانان است

او بابیان اینکه بخش اعظم کمک ها سهم جوانان است برلزوم استفاده ازظرفیت خانه های جوان برای محل فعالیت های رزمایش  در شهرستانهایی که خانه های جوان دارندتاکید کرد و یادآورشد:همچنین دراین راستا آمادگی لازم برای استفاده از سالن های ورزشی را به عنوان محلی برای جمع آوری اقلام مورد نیازبحث رزمایش داریم .

کریمی برلزوم‌استفاده از جوانان واعضای مجمع درجلسات رزمایش  تاکیدکردو افزود: برای توسعه فعالیت این‌رزمایش  ایجاد یک پویش با محتوای این‌رزمایش درفضای مجازی توسط مجمع درجهت تبلیغ واطلاع رسانی لازم است واین پویش کمک خوبی برای به کارگیری افراد بیشترو تاثیرقویتررزمایش درمبارزه باکرونا خواهدکرد.

لزوم توسعه سمن های حوزه جوانان در استان

مدیرکل ورزش وجوانان لرستان بر لزوم توسعه سمن های حوزه جوانان در استان واستفاده از ظریفت سمن ها درمبارزه با شیوع کرونا تاکیدکردو گفت: البته شرایطی که  کرونا ایجادکرد برپیشبرد برنامه های مدنظرما برای سال جدید درجهت توسعه فعالیت های جوانان تاثیرگذاربوده ولی انتظارداریم مجمع همچنان  با وحدت رویه و ارائه ایده ها وطرح های خلاقانه فعالیت های شایسته خودرا ادامه داده و مانیزحمایت های خودرا درکمک به مجمع  به  کارخواهیم گرفت.