آخرین اخبار :

مشروح اخبار

تلاشی سخت و دلچسب در دل کوههای الیگودرز

تلاشی سخت و دلچسب در دل کوههای الیگودرز

به اتفاق مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای و معاونین وی پس از ساعتها طی مسیر در دل کوههای الیگودرز به محل پروژه راه سازی مسیر امام زاده حسن الیگودرز رسیدیم و سختی کار و صعب العبور بودن و دش...